Weten

Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!

Ilse Erich, MSc.

In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Er worden meer generieke vaardigheden gevraagd zoals: probleemoplossend vermogen, samenwerken, goed communiceren en levenslang leren. De onderwijspraktijk lijkt nog niet volledig in lijn met deze aan startende beroepsbeoefenaars gestelde eisen. Traditioneel onderwijs gaat er nog te vaak vanuit dat overdracht van kennis door experts automatisch leidt tot leren, terwijl onderzoek uitwijst dat dit niet het geval is. Een onderwijsconcept dat het aanleren van sociale vaardigheden/competenties faciliteert, is Team-based Learning (TBL). In dit artikel wordt de methode van het TBL onderwijsconcept besproken, gebruikmakend van onderzoek naar de effectiviteit van TBL.

Deel dit artikel