Artikelen

Onderwijsklimaat en intrinsieke studiemotivatie

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop een motiverend onderwijsklimaat en intrinsieke motivatie bij studenten aan het hoger onderwijs samenhangen en de mate waarin de persoonlijkheid van studenten deze samenhang modereert. Daarnaast wordt bestudeerd welke lessen getrokken kunnen worden uit vakken die studenten aanmerken als motiverend en interessant. Een motiverend onderwijsklimaat wordt gekenmerkt door, onder andere, een hoge mate van autonomie voor studenten, ruimte voor creativiteit, activerende werkvormen, een gevoel van verbondenheid met docenten en lesstof die als relevant wordt

ervaren. 361 studenten van het hoger onderwijs hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld over het onderwijsklimaat, hun intrinsieke studiemotivatie en de persoonlijkheidsdimensies conscientiousness (ijver en nauwgezetheid) en openness to experience (creativiteit en nieuwsgierigheid). Deze twee dimensies

blijken in deze studie positief samen te hangen met intrinsieke motivatie. Ook een motiverend klimaat correleert positief met intrinsieke motivatie. Een regressieanalyse toont dat persoonlijkheid de relatie tussen onderwijsklimaat en motivatie modereert: met name bij studenten die lager scoorden op conscientiousness lijkt een motiverend klimaat sterker en positief door te werken in studiemotivatie. De aspecten die studenten als motiverend en interessant aanmerken, komen overeen met eerdere bevindingen. De implicaties van dit

onderzoek worden besproken in de aanbevelingen voor de praktijk.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit is een premium artikel, om dit hele artikel te lezen dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen abonnement bekijk onze abonnementen via onderstaande knop