Redactie OVO

Wil je contact opnemen met de redactie?

Redactiesecretariaat
e-mail info@ehon.nl

Redactie
Drs. Riekje de Jong, Universiteit Utrecht (hoofdredacteur)
Dr. Karin Smit, Universiteit Utrecht
Dr. Gerard Spaai, Amsterdam UMC; locatie AMC-UvA
Dr. Ann Stes, Universiteit Antwerpen
Drs. Evelyn van de Veen, zelfstandig trainer

Het tijdschrift Onderzoek van onderwijs is gericht op doceren en studeren in het hoger onderwijs, WO en HBO en bevat berichten en artikelen over onderwijs-research en vernieuwing in het onderwijs. Het blad stelt zich tot doel te bevorderen dat resultaten, producten, systemen en strategieën van onderzoek, onderwijsvernieuwingsprojecten, onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie alsmede voorbeelden van onderwijsontwikkeling onder de aandacht komen en/of worden gebruikt in de praktijk van het HBO en WO.