Artikelen in de categorie: Artikelen ×
Artikelen

Kritisch denken in het hoger onderwijs

Een verkenning onder premasterstudenten en reguliere voltijdstudenten binnen het domein Maatschappij & Organisatie naar het kritische bewustzijn en de betekenis die zij daaraan geven.

Het doel van deze studie is om te achterhalen hoe hbo-studenten HRM en Bedrijfskunde aan het eind van hun opleiding invulling geven aan hun kritisch bewustzijn. Deze vraagt komt voort uit eerder onderzoek (Zinsmeister & Bay, 2019) waarin studenten die binnen deze opleidingen het premasterprogramma sociologie volgden...

Artikelen

Onderwijsklimaat en intrinsieke studiemotivatie

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop een motiverend onderwijsklimaat en intrinsieke motivatie bij studenten aan het hoger onderwijs samenhangen en de mate waarin de persoonlijkheid van studenten deze samenhang modereert. Daarnaast wordt bestudeerd welke lessen getrokken kunnen worden uit vakken die stude...

Artikelen

Verkenning Engelstalige bachelorprogramma’s

Overwegingen en aanbevelingen voor een doeltreffende implementatie

Het Nederlands Hoger Onderwijs is, na het Verenigd Koninkrijk, marktleider op het gebied van English-Medium Instruction (EMI) onderwijs in Europa. Naast masteropleidingen, zien we de afgelopen jaren een flinke toename van Engelstalige bachelorprogramma’s. Studies naar gevolgen van de overgang naar een andere taal zi...

Artikelen

Hybride leren, wat is dat nu eigenlijk?

Een Delphi studie naar een heldere definitie en een passend model voor hybride leeromgevingen

Hybride leren betekent dat verschillende leeromgevingen worden gecombineerd tot een verweven geheel. Diverse interpretaties worden echter door elkaar gebruikt. De invulling van de term ‘hybride leren’ in de literatuur kan, op enkele uitzonderingen na, in twee grote groepen worden ingedeeld, zo blijkt uit een reviews...

Artikelen

Het welbevinden van studenten hoger onderwijs: De impact van studentgecentreerde competentiegerichte leeromgevingen

Dit actieonderzoek bestudeert de relatie tussen het welbevinden van studenten en leeraspecten, in een studentgecentreerde, competentiegerichte leeromgeving. Bachelorstudenten Informatica van de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) namen deel aan een bevraging betreffende welbevinden en leeraspecten. De analyse van de...

Artikelen

Keuzevrijheid voor master studenten: van last tot lust

Een workshopserie om individuele ontwikkeling en bewustwording te stimuleren

Masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences hebben veel mogelijkheden om te kiezen en het programma te personaliseren. Veel studenten blijken deze keuzevrijheid echter niet optimaal te benutten en niet doelgericht te kiezen. Om studenten te ondersteunen bij hun keuzes werd een onderwijsvorm ontwikkeld wa...

Artikelen

Studenten in coronatijd

Sinds 13 maart is het reguliere onderwijs op de hogeschool waar ik werk stilgelegd. Alles gebeurt sinds die dag online. In het begin was het erg wennen, maar na enkele weken heeft alles redelijk zijn vorm en plek gevonden. We kunnen gelukkig met elkaar verder. Technisch gezien loopt het naar wens, maar het voelt ook...

Artikelen

Wat betekende de coronalockdown voor het hoger onderwijs?

Verslag van een exploratief onderzoek

Half maart 2020 is een belangrijk moment voor Nederland en België; er treedt een algehele lock-down in werking om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs; er worden allerlei creatieve oplossingen bedacht om toch in contact te blijven met studenten en om op een z...