Redactioneel

Een themanummer!

Integratieve, hybride leersituaties

Riekje de Jong

Riekje de Jong is als zelfstandige werkzaam als adviseur in het hoger onderwijs en in de professionalisering van docenten.

Maatschappelijke vraagstukken spelen een steeds grotere rol in het hoger onderwijs. Zo is er meer aandacht voor de ontwikkeling van professionele vaardigheden in authentieke leersituaties waarin opleiding en werkveld elkaar ontmoeten en worden geïntegreerd. Er wordt gewerkt samen met het werkveld, in het werkveld. Deze hybride leersituaties kennen een scala aan opbrengsten. Naast nieuwe kennis een vaardigheden voor studenten en het werkveld, werken de echte en relevante vraagstukken motiverend, krijgen onderwijs en onderzoek meer maatschappelijke waarde en worden werkveld en onderwijs verknoopt. In dit themanummer van OvO staan dit soort hybride leersituaties centraal met voorbeelden uit het HBO en WO. 

 

Het ontwerpen van hybride leersituaties is complex. Studenten ontwikkelen competenties in samenwerken, innemen van verschillende perspectieven en ontwikkelen van creatieve oplossingen; aspecten waar zij mee kunnen worstelen en niet altijd opvatten als essentie van hun leren. Een doorlopende leerlijn kan hen daarbij helpen. De ontwerprichtlijnen die Bouw, Zitter en de Bruijn onderzochten, faciliteren het ontwerpen van een doorlopende leerlijn.

 

In ‘Leren van Complexe Vraagstukken, hoe complex mag het zijn’ gaan Ros, Helden en Swennenhuis  in op een door hen ontwikkeld instrument waarmee de mate van complexiteit van een geïntegreerde leersituaties met opdrachtgevers kan worden geanalyseerd. Hierdoor kan in het curriculum gekozen worden voor een goede opbouw in de mate van complexiteit.  

 

Community based research is gericht op samen met maatschappelijke partners verbeteren van de praktijk, op ontwikkeling of sociale verandering en op democratisering van kennis. Ballantyne en Smit laten zien hoe studenten door hun onderzoek met maatschappelijke stakeholders ook een nieuw referentie kader voor academisch onderzoek ontwikkelen.

 

Deze hybride leersituaties vragen om de ontwikkeling van nieuwe toetsvormen. Programmatisch Toetsen, een toetsconcept waarbij de gehele ontwikkeling van een student centraal staat, lijkt goed te passen. Van Schilt-Mol licht dat toe in haar bijdrage over de meerwaarde van integratieve leeromgevingen bij het verkrijgen van professionele oordelen binnen programmatisch toetsen.    

 

De redactie is trots op dit themanummer vol inspiratie voor het ontwikkelen van integratieve leersituaties én mogelijk ook voor nieuw onderzoek naar wat werkt, waarom en hoe. Wij zien uit naar vervolgonderzoek.

 

Veel leesplezier!

 

Riekje de Jong

Deel dit artikel