Artikelen

Meerwaarde van integratieve leeromgevingen bij het verkrijgen van professionele oordelen binnen programmatisch toetsen

In het hoger (beroeps)onderwijs kiezen steeds meer opleidingen voor een nieuwe benadering van toetsing: programmatisch toetsen. Programmatisch toetsen is een toetsconcept waarbij de gehele ontwikkeling van een student centraal staat. Beslissingen over een student worden pas genomen als voldoende informatie beschikbaar is om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de beheersing van leeropbrengsten. Deze informatie – die door middel van zogenoemde datapunten wordt verzameld – wordt tijdens het leerproces gebruikt om de student voortdurend feedback te geven op de eigen ontwikkeling en het leren te sturen. Juist deze ‘dual function’ van de feedback die studenten ontvangen, te weten de leerfunctie én de beslisfunctie, betekent een paradigmaverschuiving in het denken over beoordelen en beslissen: Dat is echt een verandering in het denken: niet feedback verzamelen om te laten zien dat je iets beheerst, maar feedback verzamelen met als doel ervan te leren. Daarom benadrukken we ook heel erg dat het niet erg is negatieve feedback te krijgen, want dat is hoe je leert.” (Jenkins in Baartman et al, 2020, p. 53). Deze paradigmaverschuiving vraagt ook van studenten dat zij eigenaarschap (gaan) nemen over hun ontwikkeling, en ondersteunt hen ontwikkeling te (gaan) zien als even waardevol als het resultaat. Doordat zij niet ‘afgerekend’ worden op de beoordeling van een enkel datapunt, maar de gelegenheid krijgen fouten te maken, ervaren de studenten de ruimte voor en de meerwaarde van regie over hun ontwikkeling. In een snel veranderende maatschappij waar studenten worden opgeleid voor beroepen die nu nog niet bestaan, is deze competentie om te kunnen reflecteren op je ontwikkeling en jezelf te blijven ontwikkelen essentieel voor afgestudeerde hoger opgeleide professionals/studenten.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit is een premium artikel, om dit hele artikel te lezen dient u ingelogd te zijn.
Heeft u nog geen abonnement bekijk onze abonnementen via onderstaande knop