Redactioneel

Een mooie editie weer:

Motivatie, samenwerken in teams en onderwijsverandering

Karin Smit

Karin Smit is onderwijskundig adviseur en trainer bij Onderwijsadvies en Training aan de Utrecht Universiteit.

Beste lezer,

Sinds kort maak ik me minder zorgen over Corona, al realiseer ik me dat het voor mensen met een kwetsbare gezondheid nog steeds spannend is. Zorgen rond de oorlog in Oekraïne en van alles dat daar mee samenhangt, zijn daarvoor in de plaats gekomen. Hoe dan ook: nummer 1 van OvO 2022 ligt voor u.

 

Murillo en Nielsen onderzochten motivatie, een onderwerp dat elke lesgevende bezighoudt. Zij vroegen zowel studenten als docenten naar de achterliggende redenen om wel of niet aanwezig te zijn bij onderwijsbijeenkomsten. Twee duidelijke boodschappen: zorg voor verbondenheid met docenten en peers, en geef studenten ruimte, gecombineerd met ondersteuning. Ik zie studenten overigens zelf die verbondenheid organiseren, door bijvoorbeeld af te spreken om samen te studeren: zelfregulatie van motivatie.

 

We vragen regelmatig van studenten om in teams samen te werken en willen ook graag dat ze die vaardigheid gaan beheersen. Dan moet er ook boter bij de vis. In dit artikel is een op maat gesneden manier van teamcoaching de boter. Purnot, Nieuwenhuizen en Frijns onderzochten het effect van teamcoaching gebaseerd op informatie van studenten met een speciaal daar voor ontworpen survey, de

Teams Diagnostic Survey.

 

Twee jaar geleden maakten we een gigantische onderwijsverandering mee: alle onderwijs van de ene week op de andere week online. Menig onderzoeker droomt van zo’n gigantische interventie. Van Dijk en collega’s leerden er van. Een synthese van drie mastertheses laat bij onderwijsverandering onder andere

het belang zien van een basis van theoretische kennis en van de professionele identiteit van docenten.

 

We eindigen met aandacht voor StuKO, het project over ondersteunen, erkennen en waarderen van student-docenten.

 

Kortom: mooi leesvoer! Veel dank aan alle auteurs!

Karin Smit

Deel dit artikel