Redactioneel

Redactioneel

Karin Smit

Karin Smit is onderwijskundig adviseur en trainer bij Onderwijsadvies en Training aan de Utrecht Universiteit.

Beste lezer,

We hebben weer mooi leesvoer binnen gekregen. Dank aan alle auteurs!

Het eerste artikel is van de hand van IJntema en Purnot. Zij stelden zich de vraag hoe een Train-de-Trainer programma nog effectiever kan worden ingericht. Het antwoord is Collaborative Learning-by- Teaching (CLBT): samen leren door lesgeven. Deelnemers bereiden zelf en in groepsverband een training/les voor, geven deze les en doen ook de coördinatie. Een interessant artikel voor een ieder die Train-de-Trainer bijeenkomsten verzorgt!

 

Het hoger beroepsonderwijs leidt toekomstige beroepsbeoefenaren op en dat vraagt om taalgebruik dat specifiek verbonden is met een beroep. Taaldocenten zijn experts op het gebied van algemene en academische taal, maar kennen vaak de beroepscontext en bijbehorende taal niet. Koeleman en Van der Westen pleiten voor werkveldbevraging door taaldocenten. Wat een prachtig woord!. En wat een mooie manier voor docenten van algemene vakken om het beroepenveld te leren kennen.

 

De recensie door Riekje de Jong van het proefschrift van Lubberta de Jong, getiteld Unraveling Programatic assessment – Issues of validity in high-stakes decision-making, maakt nieuwsgierig naar de artikelen. Saturatie, feedback, het gebruik van portfolio’s, het verschil tussen laag- en hoog presterende studenten, het proefschrift geeft food for thought over hoe we met assessment om willen gaan.

 

In november 2023 vindt de conferentie van de International Society of Scholarhip of Teaching en Learning plaats in Utrecht! Aan de hand van drie abstracts van SoTL conferenties van 2022 krijgt dit wellicht wat abstracte acroniem een concreet gezicht.

 

Zorg goed voor uzelf in deze drukke tijden en een fijne jaarwisseling alvast!

 

Karin

Deel dit artikel