Weten

Ethics, Care and Quality in Educational, Development: uitwisselen van ervaringen in Zuid Afrika

Conferentieverslag van de tweejaarlijkse bijeenkomst van het International Consortium for Educational Development (ICED), 24 – 27 November 2016, Kaapstad, Zuid Afrika.

Weten

Signaal

Gageldonk van, K. (2017) Op zoek naar onderzoek. De totstandkoming van de onderzoekfunctie in het hoger beroepsonderwijs. Leiden.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rina Vaatstra.

Columns

Mijn wensenlijstje voor een nieuw kabinet

Column door Hans van Hout.

Weten

Werkplekleren: een geïntegreerd model om continue en zelfregulerende competentiegroei op de werkplek te stimuleren

Hoe kunnen we het werkplekleren organiseren zodat de ontwikkeling van een continue en zelfregulerend leerproces in een discontinue opleidingscontext
optimaal gestimuleerd wordt? Verschillende wetenschappelijke studies resulteerden in een model dat een antwoord biedt op deze vraag (Embo 2015). Dit artikel heeft tot d...

Weten

Exploring freedom and control in global higher education

De Society for Research into Higher Education (SRHE) hield van 7 tot en met 9 December 2016 haar jaarlijkse conferentie in Newport, Wales. De conferentie werd bezocht door zo’n 400 deelnemers van binnen en buiten Europa. Een doel van de bezoekers was onderzoeksresultaten te presenteren en inspiratie op te doen voor ...

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Prestatieafspraken, toch een effectief middel

Column door Hans van Hout.

Praktijkonderzoek

Een explorerend onderwijsexperiment naar het stimuleren van studentbetrokkenheid

De ervaringen die in dit experiment zijn opgedaan, en meer specifiek (1) de leerervaringen van de opleidingsdocenten, (2) de beleving van de betrokken
studenten van hun deelname aan het experiment, en (3) de relatie met de keuze in toetsproduct door de studenten, zijn in dit artikel onderwerp van studie.

Weten

To Flip or not to Flip

Flipping the Classroom is hot in onderwijsland, iedereen praat erover en veel docenten zijn er al mee aan de slag gegaan. Maar wat is Flipping the Classroom
nu eigenlijk ? Wat is de relatie met de taxonomie van Bloom? En waar moet je allemaal aan denken als je als docent aan de slag wil met Flipping the Classroom?

Weten

Nieuwe generatie curriculumdesign

Gebaseerd op de 21ste eeuwse vaardigheden heeft de Arteveldehogeschool te Gent vijf generieke leerresultaten omschreven die ze voor al haar studenten
en docenten in elke bacheloropleiding wil bereiken. In dit artikel beschrijven we deze vijf leerresultaten alsook een curriculum-designmodel voor de implementatie erva...

Weten

Signaal

Evelyn van de Veen (2016) Hoe maak ik een toetsopdracht? Handleiding voor toetsopdrachten en beoordelingsformulieren in het hoger onderwijs, Communicatiereeks

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rob Kayzel.

Columns

Leiderschap, democratisering en medezeggenschap in het hoger onderwijs

Column door Hans van Hout.

Praktijkonderzoek

Webcolleges: zegen of vloek? Een literatuurstudie en empirisch onderzoek

Het afschaffen van webcolleges zou ervoor zorgen dat studenten (weer) naar het hoorcollege zouden komen. Opvallend is dat deze beslissingen niet genomen worden op basis van wetenschappelijke inzichten, maar op basis van aannames

Praktijkonderzoek

‘Let’s get international’ - De verwerving van internationale en interculturele competenties via een online internationaal groepswerk

Deze studie onderzoekt aan de hand van evaluatievragen (1) de impact van een online internationaal groepswerk op de internationale en interculturele competenties van studenten en (2) de factoren die de beoordeling van het groepswerk beïnvloeden. De resultaten wijzen op de mogelijkheden die een internationaal groepsw...

Praktijkonderzoek

Welke opvattingen hebben docenten fysiotherapie over professioneel beoordelen?

Het vragenlijstonderzoek waarvan in deze publicatie verslag wordt gedaan geeft antwoord op de vraag: Wat is de perceptie van de hbo-docent over professioneel beoordelen? Het blijkt dat aspecten zoals het samen met een collega beoordelen (meerogenprincipe) en het medeverantwoordelijk maken van studenten bij beoordele...

Weten

Signaal

Dochy, F., Berghmans, I., Koenen, A-K., Segers, M. (2016). Bouwstenen voor High Impact Learning. Het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rob Kayzel.

Columns

Haalt het binaire systeem 2025?

Column door Hans van Hout.

Weten

Actualisering in onderwijs met bachelorscan

Saxion heeft in het kader van de Wmo-werkplaats Twente een scan ontwikkeld voor de opleidingen binnen het domein Social Work. Deze bachelorscan is een instrument waarmee docenten hun eigen onderwijs eenvoudig op actualiteit kunnen screenen.

Weten

Het belang van Intrinsieke motivatie en vasthoudendheid - Op zoek naar praktische aanknopingspunten voor de studiekeuzecheck

Door een studiekeuzecheck zouden studenten beter geïnformeerd en gemotiveerd aan een studie beginnen; er ontstaat daardoor een betere match tussen vooropleiding en hbo. Als gevolg daarvan zouden eerstejaarsstudenten minder uitvallen of van studie veranderen. In deze bijdrage beschrijven we factoren, die een rol spel...

Weten

Nut en waarde van multiple choice toetsen

De discussie over het nut en waarde van summatieve multiple choice toetsen is onverminderd actueel. De toegenomen mogelijkheden tot digitale toetsing doet opnieuw vragen rijzen over het gebruik van summatieve multiple choice toetsen in vergelijking met andere toetsvormen. Op basis van een literatuuronderzoek is gepo...

Weten

Signaal

Social learning en leren met sociale media, Marcel de Leeuwe en Wilfred Rubens (Noordhoff Uitgevers, 2015).

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Burgerschap

Column door Hans van Hout.

Weten

Assessmentopties in het hoger onderwijs - Wanneer kiezen niet gelijk staat aan verliezen

In deze bijdrage wordt onderzocht welke criteria studenten hanteren om een keuze te maken tussen twee vooropgestelde examenvormen voor een opleidingsonderdeel, of zij veilige dan wel uitdagende keuzes maken en of studenten uit hogere jaren anders kiezen dan hun jongere collega’s.

Weten

The perfect match - Een behoefteonderzoek naar matching tussen afstudeerder en afstudeerbegeleider op het HBO

In dit ‘wensen en behoeften-onderzoek’ is aan 95 studenten voor hun afstuderen gevraagd of ze gematcht willen worden aan een afstudeer-begeleider en of dit op basis van persoonlijkheid, inhoud of leerstijl zou moeten gebeuren. Ook wordt hen gevraagd wat zij belangrijke eigenschappen vinden in een afstudeerbegeleider...

Weten

De dromen en daden van het Twents Onderwijsmodel

De Universiteit Twente heeft in 2013 een vernieuwend didactisch onderwijsconcept ingevoerd bij alle bachelor-opleidingen. Wat werd beoogd en wat is bereikt? Een beschrijving van de implementatie aan de hand van evaluatieresultaten.

Weten

Signaal

Van Berkel, H., Verstegen, D., Nieweg, M. & Bax, A. (2015). Doceren in het hoger onderwijs. Een introductie. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.