Welkom

Hartelijk welkom op de website van Onderzoek van Onderwijs, het tijdschrift over onderwijsresearch en -vernieuwing. Het tijdschrift richt zich op doceren en studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk het werkvormenboek voor digitale lessen

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Bevordering van actieve participatie in onderwijsgroepen in probleemgestuurd onderwijs: Een pilot studie van een grafische evaluatiemethode

Dit artikel beschrijft een pilot met een grafische evaluatie-methode, waarbij studenten hun eigen functioneren in de onderwijsgroep evalueren. Deze methode helpt studenten en tutoren bij het bespreken van het functioneren van de onderwijs-groep. Het houden van deze tussentijdse evaluatie blijkt te zorgen voor minder...

Weten

Educatieve documentaires beschikbaar voor onderwijsinstellingen in Nederland en België

Circa 300 uur aan verrijkingsmateriaal voor (online) onderwijs op middelbaar, hoger en universitair onderwijs. B-Motion biedt kwalitatief hoogwaardige
documentaires, veelal BBC materiaal, op het gebied van biologie, wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, kunst, religie, filosofie en economie.

Weten

Signaal

Dominique Sluijsmans, Desirée Joosten-ten Brinke, Tamara van Schilt-Mol (red) (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Columns

Onderwijsloopbanen aan universiteiten: kiezen voor zgn. pareltjes of voor echte onderwijsleiders?

Column door Hans van Hout.

Weten

Beoordelen van academische schrijfvaardigheden met digitale rubrics

Een goede rubric helpt docenten én studenten. Docenten baseren er hun beoordeling en feedback op. Studenten zien waar ze staan in hun ontwikkeling en waar ze nog aan moeten werken. Maar wat houdt het in om rubrics te maken en hoe werken rubrics precies bij de beoordeling?

Weten

Het effect van tussentijds toetsen op studierendement: een literatuurstudie

Toetsing is een krachtig middel om het studiegedrag van studenten te sturen. De toetsresultaten van de studenten zijn bepalend voor het rendement van een
opleiding. Omdat deze rendementen achterblijven bij de streefcijfers zoeken opleidingsteams naar manieren om het studiegedrag van studenten te sturen met intervent...

Weten

Externe Audits van de BKO in het perspectief van de Strategische Agenda HO

Alle Nederlandse universiteiten hebben in 2008 een overeenkomst getekend waarin is afgesproken elkaars regelingen voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
wederzijds te erkennen. De BKO-regeling van universiteiten is bedoeld om de onderwijskwaliteit van docenten te waarborgen.

Weten

Ervaringen van een docenten-professionaliseringstraject

OvO oktober 2003.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rob Kayzel.

Columns

Onderwijskwaliteit en geld

Column door Hans van Hout.

Weten

Onderwijsontwikkeling over de grenzen heen. De meerwaarde van een netwerk voor onderwijsondersteuners

Het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners (LNO²), ontstaan in 2010, faciliteert het samenwerken van onderwijsondersteuners in hoger onderwijsinstellingen
en centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) in Vlaanderen. Dit artikel beschrijft de werkwijze en activiteiten van het netwerk.

Weten

Educational Development in a Changing World: uitwisselen van ervaringen in Zweden

Het International Consortium for Educational Development (ICED) hield van 15 tot 18 juni 2014 haar tiende conferentie in Stockholm. Bij het ICED zijn verschillende nationale netwerken van onderwijskundige dienstverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten.

Weten

Signaal

Knops, Jacques (2014). Beter beoordelen van projectwerk. Groningen: Noordhoff Uitgevers bv.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Een goede studiekeuze of goed onderwijs: wat te kiezen?

Door Hans van Hout.

Weten

Hoe actief zijn studenten écht tijdens een onderwijsproject?

Pilot-onderzoek naar het meetbaar maken van de activiteit van de individuele student in een projectonderwijs-setting.

Weten

Leren inspireren als docent in het HBO: Het belang van studie, levenservaring en wijsheid

Geringe contacttijd, sterke focus op rendement.... dat vraagt om inspirerende docenten binnen het HBO. Welke rol spelen studie, levenservaring en wijsheid bij het leren inspireren? Daarover gaat dit onderzoek.

Weten

Onderwijsinnovaties: Goede ontwerpen of onmogelijke theepotten?

Onderwijsvernieuwingen maken alleen kans van slagen als ze door docenten als praktisch bruikbaar worden ervaren. In dit artikel wordt uiteengezet wat een onderwijsvoorstel praktisch bruikbaar maakt, waarom de meeste voorstellen vaak als onpraktisch worden ervaren, en hoe deze praktisch kunnen worden gemaakt.

Weten

Rectificatie

In het vorige nummer ontbrak de literatuurlijst van het artikel: ‘Het effect van tussentijds toetsen op studierendement: een literatuurstudie’ van Veronica Bruijns.

Weten

Signaal

Anneke Smits (2012) Ontwerp en implementatie van de masteropleiding Special Educational Needs via e-learning. Proefschrift University of Twente, Enschede. Natasja Brouwer, Peter J. Dekker, Jakko van der Pol (april 2013) e-Learning Cookbook. TPACK in Professional Development in Higher Education. SURF.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Redactioneel

Door Herma Roebertsen.

Columns

Adequate onderwijsorganisatie?

Column door Hans van Hout.

Weten

Risicostudenten identificeren bij aanvang van de studie

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzocht welke studentkenmerken op het gebied van vaardigheden, studiekeuze, motivatie en persoonlijkheid bij aanvang van de studie een voorspeller kunnen zijn van studieresultaten. Het onderzoek onder 467 studenten uit het eerste jaar...

Weten

Onderzoek naar diversiteit in onderwijs vanuit studentenperspectief

In dit artikel beschrijven we welke ervaringen en opvattingen studenten Pedagogiek en Social Work van twee hogescholen in Amsterdam hebben met diversiteit in het onderwijs. We gaan in op hun beleving van de samenstelling van de klas, de inhoud van het curriculum, hun ervaringen met de beroepspraktijk, en laten zien ...

Weten

Videofragmenten, een effectieve aanvulling?

Eerstejaars studenten van de Rechtenfaculteit, Universiteit Maastricht krijgen sinds 2012 als aanvulling op hoorcolleges videofragmenten van kernthema’s aangeboden. Onze veronderstelling is dat studenten die vaker naar de videofragmenten kijken en meer zelftoetsen maken, meer inzicht in de stof krijgen dan
studenten...

Weten

Jubileumartikel

Onderzoek van Onderwijs april '81.

Weten

15 jaar Landelijk Netwerk Onderwijs en Ontwikkeling HBO

Het O&O netwerk is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij onderwijskundig advies, ontwikkeling- en beleidsvorming binnen hogescholen. Het netwerk komt 4 à 5 keer per jaar bijeen rond een actueel thema op het terrein van beleid of wetenschap, ingeleid door één van de leden of een gastspreker uit de h(b)o-w...

Weten

Signaal

Stevens, Danelle E. & Levi, Antonia J. (2013). Introduction to rubrics. An assessment tool to save grading time, convey eective feedback, and promote student learning. Second edition. Sterling, Virginia: Stylus publishing.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Tanja Jaklofsky.

Columns

NRO: de redder van de onderwijskunde van het hoger onderwijs?

Column door Hans van Hout.