Redactioneel

Redactioneel

Door Evelyn van de Veen.

Columns

Wordt alles anders of waait het over?

Column door Hans van Hout.

Weten

Het Twents Onderwijsmodel: verslag van het eerste TOM seminar

Dit artikel bevat een verslag van het eerste seminar over het Twents Onderwijsmodel (TOM) dat op 19 mei 2015 is georganiseerd door de Universiteit Twente. Het doel was om de deelnemers te inspireren en te informeren over TOM en te discussiëren over de invulling van ‘Student Driven Learning’.

Weten

Een impressie van de Onderwijsresearchdagen 2015

Onder de titel ‘Verleidend onderwijs onderzoek’ zijn dit jaar de onderwijsresearchdagen in Leiden gehouden. Het is voor bezoekers en deelnemers van dit, ook
dit jaar weer perfect georganiseerde, evenement een goede gelegenheid om zich te informeren over de stand van zaken van het onderwijskundig onderzoek in Nederla...

Weten

SOP tweedaagse juni 2015

De studiegroep onderwijskundige professionalisering (SOP, onderdeel van de EHON) bestaat dit jaar veertig jaar. Het thema van de SOP tweedaagse 2015,
gehouden op 11 en 12 juni in Amsterdam, was dan ook “Oogsten, ijken, vooruit kijken”.

Weten

5de LNO²-congres: “De onderwijsondersteuner onderzocht: zoeklicht op zijn onderwijssymbiose”

Op 21 mei 2015 hield het Vlaamse ‘Lerend netwerk van onderwijsondersteuners (LNO²)’ haar jaarlijkse congres aan de Hogeschool Gent.

Weten

Signaal

Peter van Petegem, Jelle Geyskens, Ann Stes, Sara van Waes, & Christel Verdurmen (2015). Praktijkboek innoverend onderwijs. Leuven: Lannoo Campus.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Weg met het rendementsdenken, maar wat dan?

Enkele gedachten naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting 2015. Column door Hans van Hout.

Weten

Aantal examenkansen en studievoortgang

Naast invoering van het bindend studieadvies in het eerste studiejaar zullen de studenten aan de Politieacademie vanaf 2015 nog maar twee examenkansen krijgen. De veronderstelling is dat een hoog aantal examenkansen leidt tot uitstel- en mogelijk zelfs afstelgedrag bij studenten. In dit artikel is een literatuurstud...

Praktijkonderzoek

Toegepaste Biologie tutoren onder de loep - Studenten en tutoren beoordelen tutorgedrag

Begin 2014 is er op de HAS Hogeschool bij de opleiding Toegepaste Biologie een onderzoek gedaan naar de tutoren bij probleemgestuurd onderwijs (PGO). Doel van dit onderzoek was om de kwaliteit van de huidige tutoren te inventariseren en aandachtspunten in het tutor functioneren te belichten.

Weten

Bevordering van actieve participatie in onderwijsgroepen in probleemgestuurd onderwijs: Een pilot studie van een grafische evaluatiemethode

Dit artikel beschrijft een pilot met een grafische evaluatie-methode, waarbij studenten hun eigen functioneren in de onderwijsgroep evalueren. Deze methode helpt studenten en tutoren bij het bespreken van het functioneren van de onderwijs-groep. Het houden van deze tussentijdse evaluatie blijkt te zorgen voor minder...

Weten

Educatieve documentaires beschikbaar voor onderwijsinstellingen in Nederland en België

Circa 300 uur aan verrijkingsmateriaal voor (online) onderwijs op middelbaar, hoger en universitair onderwijs. B-Motion biedt kwalitatief hoogwaardige
documentaires, veelal BBC materiaal, op het gebied van biologie, wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, kunst, religie, filosofie en economie.

Weten

Signaal

Dominique Sluijsmans, Desirée Joosten-ten Brinke, Tamara van Schilt-Mol (red) (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Columns

Onderwijsloopbanen aan universiteiten: kiezen voor zgn. pareltjes of voor echte onderwijsleiders?

Column door Hans van Hout.

Weten

Beoordelen van academische schrijfvaardigheden met digitale rubrics

Een goede rubric helpt docenten én studenten. Docenten baseren er hun beoordeling en feedback op. Studenten zien waar ze staan in hun ontwikkeling en waar ze nog aan moeten werken. Maar wat houdt het in om rubrics te maken en hoe werken rubrics precies bij de beoordeling?

Weten

Het effect van tussentijds toetsen op studierendement: een literatuurstudie

Toetsing is een krachtig middel om het studiegedrag van studenten te sturen. De toetsresultaten van de studenten zijn bepalend voor het rendement van een
opleiding. Omdat deze rendementen achterblijven bij de streefcijfers zoeken opleidingsteams naar manieren om het studiegedrag van studenten te sturen met intervent...

Weten

Externe Audits van de BKO in het perspectief van de Strategische Agenda HO

Alle Nederlandse universiteiten hebben in 2008 een overeenkomst getekend waarin is afgesproken elkaars regelingen voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)
wederzijds te erkennen. De BKO-regeling van universiteiten is bedoeld om de onderwijskwaliteit van docenten te waarborgen.

Weten

Ervaringen van een docenten-professionaliseringstraject

OvO oktober 2003.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rob Kayzel.

Columns

Onderwijskwaliteit en geld

Column door Hans van Hout.

Weten

Onderwijsontwikkeling over de grenzen heen. De meerwaarde van een netwerk voor onderwijsondersteuners

Het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners (LNO²), ontstaan in 2010, faciliteert het samenwerken van onderwijsondersteuners in hoger onderwijsinstellingen
en centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) in Vlaanderen. Dit artikel beschrijft de werkwijze en activiteiten van het netwerk.

Weten

Educational Development in a Changing World: uitwisselen van ervaringen in Zweden

Het International Consortium for Educational Development (ICED) hield van 15 tot 18 juni 2014 haar tiende conferentie in Stockholm. Bij het ICED zijn verschillende nationale netwerken van onderwijskundige dienstverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten.

Weten

Signaal

Knops, Jacques (2014). Beter beoordelen van projectwerk. Groningen: Noordhoff Uitgevers bv.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Een goede studiekeuze of goed onderwijs: wat te kiezen?

Door Hans van Hout.

Weten

Hoe actief zijn studenten écht tijdens een onderwijsproject?

Pilot-onderzoek naar het meetbaar maken van de activiteit van de individuele student in een projectonderwijs-setting.

Weten

Leren inspireren als docent in het HBO: Het belang van studie, levenservaring en wijsheid

Geringe contacttijd, sterke focus op rendement.... dat vraagt om inspirerende docenten binnen het HBO. Welke rol spelen studie, levenservaring en wijsheid bij het leren inspireren? Daarover gaat dit onderzoek.

Weten

Onderwijsinnovaties: Goede ontwerpen of onmogelijke theepotten?

Onderwijsvernieuwingen maken alleen kans van slagen als ze door docenten als praktisch bruikbaar worden ervaren. In dit artikel wordt uiteengezet wat een onderwijsvoorstel praktisch bruikbaar maakt, waarom de meeste voorstellen vaak als onpraktisch worden ervaren, en hoe deze praktisch kunnen worden gemaakt.

Weten

Rectificatie

In het vorige nummer ontbrak de literatuurlijst van het artikel: ‘Het effect van tussentijds toetsen op studierendement: een literatuurstudie’ van Veronica Bruijns.

Weten

Signaal

Anneke Smits (2012) Ontwerp en implementatie van de masteropleiding Special Educational Needs via e-learning. Proefschrift University of Twente, Enschede. Natasja Brouwer, Peter J. Dekker, Jakko van der Pol (april 2013) e-Learning Cookbook. TPACK in Professional Development in Higher Education. SURF.