Welkom

Hartelijk welkom op de website van Onderzoek van Onderwijs, het tijdschrift over onderwijsresearch en -vernieuwing. Het tijdschrift richt zich op doceren en studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk het werkvormenboek voor digitale lessen

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Nieuwe generatie curriculumdesign

Gebaseerd op de 21ste eeuwse vaardigheden heeft de Arteveldehogeschool te Gent vijf generieke leerresultaten omschreven die ze voor al haar studenten
en docenten in elke bacheloropleiding wil bereiken. In dit artikel beschrijven we deze vijf leerresultaten alsook een curriculum-designmodel voor de implementatie erva...

Weten

Signaal

Evelyn van de Veen (2016) Hoe maak ik een toetsopdracht? Handleiding voor toetsopdrachten en beoordelingsformulieren in het hoger onderwijs, Communicatiereeks

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rob Kayzel.

Columns

Leiderschap, democratisering en medezeggenschap in het hoger onderwijs

Column door Hans van Hout.

Praktijkonderzoek

Webcolleges: zegen of vloek? Een literatuurstudie en empirisch onderzoek

Het afschaffen van webcolleges zou ervoor zorgen dat studenten (weer) naar het hoorcollege zouden komen. Opvallend is dat deze beslissingen niet genomen worden op basis van wetenschappelijke inzichten, maar op basis van aannames

Praktijkonderzoek

‘Let’s get international’ - De verwerving van internationale en interculturele competenties via een online internationaal groepswerk

Deze studie onderzoekt aan de hand van evaluatievragen (1) de impact van een online internationaal groepswerk op de internationale en interculturele competenties van studenten en (2) de factoren die de beoordeling van het groepswerk beïnvloeden. De resultaten wijzen op de mogelijkheden die een internationaal groepsw...

Praktijkonderzoek

Welke opvattingen hebben docenten fysiotherapie over professioneel beoordelen?

Het vragenlijstonderzoek waarvan in deze publicatie verslag wordt gedaan geeft antwoord op de vraag: Wat is de perceptie van de hbo-docent over professioneel beoordelen? Het blijkt dat aspecten zoals het samen met een collega beoordelen (meerogenprincipe) en het medeverantwoordelijk maken van studenten bij beoordele...

Weten

Signaal

Dochy, F., Berghmans, I., Koenen, A-K., Segers, M. (2016). Bouwstenen voor High Impact Learning. Het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rob Kayzel.

Columns

Haalt het binaire systeem 2025?

Column door Hans van Hout.

Weten

Actualisering in onderwijs met bachelorscan

Saxion heeft in het kader van de Wmo-werkplaats Twente een scan ontwikkeld voor de opleidingen binnen het domein Social Work. Deze bachelorscan is een instrument waarmee docenten hun eigen onderwijs eenvoudig op actualiteit kunnen screenen.

Weten

Het belang van Intrinsieke motivatie en vasthoudendheid - Op zoek naar praktische aanknopingspunten voor de studiekeuzecheck

Door een studiekeuzecheck zouden studenten beter geïnformeerd en gemotiveerd aan een studie beginnen; er ontstaat daardoor een betere match tussen vooropleiding en hbo. Als gevolg daarvan zouden eerstejaarsstudenten minder uitvallen of van studie veranderen. In deze bijdrage beschrijven we factoren, die een rol spel...

Weten

Nut en waarde van multiple choice toetsen

De discussie over het nut en waarde van summatieve multiple choice toetsen is onverminderd actueel. De toegenomen mogelijkheden tot digitale toetsing doet opnieuw vragen rijzen over het gebruik van summatieve multiple choice toetsen in vergelijking met andere toetsvormen. Op basis van een literatuuronderzoek is gepo...

Weten

Signaal

Social learning en leren met sociale media, Marcel de Leeuwe en Wilfred Rubens (Noordhoff Uitgevers, 2015).

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Burgerschap

Column door Hans van Hout.

Weten

Assessmentopties in het hoger onderwijs - Wanneer kiezen niet gelijk staat aan verliezen

In deze bijdrage wordt onderzocht welke criteria studenten hanteren om een keuze te maken tussen twee vooropgestelde examenvormen voor een opleidingsonderdeel, of zij veilige dan wel uitdagende keuzes maken en of studenten uit hogere jaren anders kiezen dan hun jongere collega’s.

Weten

The perfect match - Een behoefteonderzoek naar matching tussen afstudeerder en afstudeerbegeleider op het HBO

In dit ‘wensen en behoeften-onderzoek’ is aan 95 studenten voor hun afstuderen gevraagd of ze gematcht willen worden aan een afstudeer-begeleider en of dit op basis van persoonlijkheid, inhoud of leerstijl zou moeten gebeuren. Ook wordt hen gevraagd wat zij belangrijke eigenschappen vinden in een afstudeerbegeleider...

Weten

De dromen en daden van het Twents Onderwijsmodel

De Universiteit Twente heeft in 2013 een vernieuwend didactisch onderwijsconcept ingevoerd bij alle bachelor-opleidingen. Wat werd beoogd en wat is bereikt? Een beschrijving van de implementatie aan de hand van evaluatieresultaten.

Weten

Signaal

Van Berkel, H., Verstegen, D., Nieweg, M. & Bax, A. (2015). Doceren in het hoger onderwijs. Een introductie. Groningen/ Houten: Noordhoff Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Evelyn van de Veen.

Columns

Wordt alles anders of waait het over?

Column door Hans van Hout.

Weten

Het Twents Onderwijsmodel: verslag van het eerste TOM seminar

Dit artikel bevat een verslag van het eerste seminar over het Twents Onderwijsmodel (TOM) dat op 19 mei 2015 is georganiseerd door de Universiteit Twente. Het doel was om de deelnemers te inspireren en te informeren over TOM en te discussiëren over de invulling van ‘Student Driven Learning’.

Weten

Een impressie van de Onderwijsresearchdagen 2015

Onder de titel ‘Verleidend onderwijs onderzoek’ zijn dit jaar de onderwijsresearchdagen in Leiden gehouden. Het is voor bezoekers en deelnemers van dit, ook
dit jaar weer perfect georganiseerde, evenement een goede gelegenheid om zich te informeren over de stand van zaken van het onderwijskundig onderzoek in Nederla...

Weten

SOP tweedaagse juni 2015

De studiegroep onderwijskundige professionalisering (SOP, onderdeel van de EHON) bestaat dit jaar veertig jaar. Het thema van de SOP tweedaagse 2015,
gehouden op 11 en 12 juni in Amsterdam, was dan ook “Oogsten, ijken, vooruit kijken”.

Weten

5de LNO²-congres: “De onderwijsondersteuner onderzocht: zoeklicht op zijn onderwijssymbiose”

Op 21 mei 2015 hield het Vlaamse ‘Lerend netwerk van onderwijsondersteuners (LNO²)’ haar jaarlijkse congres aan de Hogeschool Gent.

Weten

Signaal

Peter van Petegem, Jelle Geyskens, Ann Stes, Sara van Waes, & Christel Verdurmen (2015). Praktijkboek innoverend onderwijs. Leuven: Lannoo Campus.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Weg met het rendementsdenken, maar wat dan?

Enkele gedachten naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting 2015. Column door Hans van Hout.

Weten

Aantal examenkansen en studievoortgang

Naast invoering van het bindend studieadvies in het eerste studiejaar zullen de studenten aan de Politieacademie vanaf 2015 nog maar twee examenkansen krijgen. De veronderstelling is dat een hoog aantal examenkansen leidt tot uitstel- en mogelijk zelfs afstelgedrag bij studenten. In dit artikel is een literatuurstud...

Praktijkonderzoek

Toegepaste Biologie tutoren onder de loep - Studenten en tutoren beoordelen tutorgedrag

Begin 2014 is er op de HAS Hogeschool bij de opleiding Toegepaste Biologie een onderzoek gedaan naar de tutoren bij probleemgestuurd onderwijs (PGO). Doel van dit onderzoek was om de kwaliteit van de huidige tutoren te inventariseren en aandachtspunten in het tutor functioneren te belichten.