Welkom

Hartelijk welkom op de website van Onderzoek van Onderwijs, het tijdschrift over onderwijsresearch en -vernieuwing. Het tijdschrift richt zich op doceren en studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk het werkvormenboek voor digitale lessen

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Cultuurspiegels: op zoek naar evenwicht in management en organisatiecultuur in het hoger onderwijs

Management in het algemeen en kwaliteitszorg in het bijzonder is dialectisch van aard. Het gaat om het zoeken en vinden van creatieve en werkbare oplossingen voor paradoxen of schijnbare tegenstellingen. Zo voelt iedereen die actief is in het onderwijs aan dat een zekere vrijheid nodig is om gedreven en creatief te ...

Weten

Professionele koersbepaling in excellentie onderwijs. Honours studenten reflecteren op hun talenten.

Dit artikel laat zien hoe, in het Honours College Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, middels een interventie bestaande uit reectietalentenworkshops met de focus op successituaties, geprobeerd is om de reectievaardigheden van studenten te vergroten.

Weten

Jubileumartikel

Onderzoek van Onderwijs april '81.

Weten

Nieuws vanuit EHON

Lees hier de nieuwsberichten van deze editie.

Weten

Signaal

Expertisecentrum Hoger Onderwijs (2013). Vijftig onderwijstips. Antwerpen: Garant Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Cees van der Vleuten, Universiteit Maastricht.

Columns

Wynand Wijnen: onderwijskundige van het hoger onderwijs

Column door Hans van Hout.

Weten

Wynand tussen de techneuten

Wynand Wijnen leidde rond 2000 enkele jaren de ontwikkeling en invoering van Ontwerpgericht Onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven. Twee naaste
medewerkers van destijds reflecteren op zijn activiteiten.

Weten

De cesuurmethode Cohen-Schotanus bij de opleiding Geneeskunde in Leiden

De beslissing omtrent de cesuur, de grens onvoldoende/ voldoende, is een belangrijke en moeilijke beslissing. In de literatuur worden verschillende methoden
voorgesteld voor het bepalen van de cesuur. In deze studie wordt de invloed onderzocht van het elimineren van vragen en het verkleinen van de referentiegroep
op...

Weten

Inleiding op het artikel ‘Toetsprogrammering en rendementsverlies’ door W.H.F.W. Wijnen (OvO, 1986)

Het artikel van Wijnen over de invloed van het toetsprogramma op het rendement snijdt een actueel probleem aan. Net als 25 jaar geleden is het verbeteren van het rendement een beleidsdoelstelling in het hoger onderwijs.

Weten

EHON nieuws

Lees hier de nieuwsberichten van deze editie.

Weten

Signaal

Berkel, H van, Jansen, E., & Bax, A. (red.) (2012). Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendements-verbeteringen in het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Peter Peters.

Weten

Across the globe higher education teaching and learning: Where east meets west

Het International Consortium for Educational Development (ICED) hield van 23 tot 25 juli 2012 haar negende conferentie. Bij het ICED zijn nationale netwerken van onderwijskundige dienstverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten.

Columns

Enkele adviezen aan de nieuwe minister van Onderwijs

Column door Hans van Hout.

Weten

De erfenis van ‘Het Nieuwe Leren’

Volgens Simons (2010), een van de grondleggers van ‘het nieuwe leren’ in 1998, is er nog te weinig onderzoek gedaan naar welke ondersteuning het beste werkt in het leerproces van leerlingen en hoe dit georganiseerd moet worden. In dit artikel wordt de balans opgemaakt. Wat heeft ‘het nieuwe leren’ gebracht en
bestaa...

Weten

Een hogere bereidheid van studenten voor inspraak en medezeggenschap in hogescholen bij eigenbelang

Weinig studenten stellen zich kandidaat voor de medezeggenschapsraden in hun hogeschool. In dit artikel is via twee vignetstudies nagegaan welke
factoren deze lage bereidheid kunnen verklaren. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat studenten een hogere participatiebereidheid tonen, als hun inspraak ook positieve gev...

Weten

Feedback door digitale toetsen leidt tot significant betere studieresultaten

De Erasmus School of Economics (ESE) maakt, naast kleinschalige onderwijsmethoden, sinds collegejaar 2011-2012 intensief gebruik van wekelijkse digitale (formatieve) toetsen in het Bachelor 1 onderwijs om studenten individueel feedback te geven. In dit artikel wordt gekeken naar wat het effect is van het aanbieden v...

Weten

In Memoriam Wynand Wijnen

Weten

Signaal

Karen Stegers-Jager (2012). At-Risk Medical Students: Characteristics and Possible Interventions. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rina Vaatstra en Herma Roebertsen.

Columns

Kwaliteits-enquête HBO ver onder de maat!

Column door Hans van Hout.

Weten

Weblectures, een verrijking van het onderwijs

Ervaringen met verschillende varianten van weblectures in het hoger onderwijs.

Weten

De ROTOR, Onderwijs ontwikkelen met kwaliteit

In dit artikel wordt een recent ontwikkeld denk- en handelingsmodel beschreven, dat bedoeld is om ontwikkelingen in onderwijs of beroep systematisch te ontwerpen en te monitoren en zo de kwaliteit ervan te borgen.

Weten

Leerproces verbeteren door formatieve toetsen

Artikel uit de oude doos in het kader van het jubileumjaar: D.N.M. de Gruijter. Bureau Onderzoek van Onderwijs. Rijksuniversiteit Leiden, 1974

Weten

Signaal

Beoordelen van competenties. Geerligs, J. (2012). Gouda: Raccent.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Peter Peeters.

Columns

Kan het universitaire onderwijs al zonder onderwijskundige ondersteuning?

Een “In memoriam” bij de opheffing van het IOWO. Column door Hans van Hout.

Weten

Effectieve kwaliteitszorg vereist een systematische werkwijze en een cultuur van flexibiliteit en open communicatie

Onderzoek bij 266 docenten van achttien HBO-opleidingen in 2008 en bij achttien directeuren en senior docenten van zes opleidingen in 2010 laat zien dat de docenten van alle opleidingen een voorkeur hebben voor op flexibiliteit gerichte organisatiewaarden en dat zij kwaliteit vooral zien als het versterken en verbet...

Weten

Kennis leren op een hbo-opleiding social work: wat levert het op?

Leren ze wel genoeg kennis? Leren ze wel de goede kennis? Krijgen ze wel genoeg kennisinstructie? Er is veel ‘te doen’ over kennis leren in het hedendaagse hoger beroepsonderwijs. Dit artikel doet verslag van een zoektocht naar antwoorden op bovenstaande vragen.

Weten

Uitdagen van excellente studenten

In deze case study onderzochten we de ervaringen van studenten in een zeer uitdagende cursus. De centrale vragen waren hoe het evenwicht tussen uitdaging en competentie door (excellente) studenten werd ervaren, en wat de uitdaging voor hen precies inhield. voor hen precies inhield. Een interessante uitkomst was dat ...

Weten

College lopen niet slechter op band dan op gehoor

ln het studiejaar 1968/69 is het Economisch lnstituut van de rijksuniversiteit Utrecht ertoe overgegaan onderwijs te geven aan eerstejaarsstudenten in de rechten met behulp van bandrecorders.